Netwerkbijeenkomst

Programma Bijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het voortgezet onderwijs
Donderdag 27 september 11.30 – 17.00 uur
Locatie: Wolfert college, Walenburgerweg 130, Rotterdam
11.30 - 12.30
Inloop met lunch
12.30 - 12.35
Opening en welkom
12.35 – 13.00


Toelichting op wetswijziging meldcode en handreiking signaleren kindermishandeling en gebruik meldcode en SISA in het voortgezet onderwijs door Cas Smulders, Beleids- en bestuursadviseur bij Stichting BOOR
13.00 – 14.00

De rol van Veilig Thuis bij de nieuwe wetswijziging van de meldcode en hun werkwijze, door Ida Groeneveld, voorlichter bij Veilig Thuis RR
14.00 – 15.15 uur
Workshopronde 1
15.15 – 15.45 uur
Pauze
15.45 – 17.00 uur
Workshopronde 2
17.00 uur
Einde bijeenkomst

Er vinden 2 workshoprondes plaats, waar je per ronde kan kiezen uit 6 verschillende workshops

Omschrijving van de workshops

Workshop A: Afwegingskader meldcode voor het onderwijs
Door Tea Hol, directeur LVAK (Landelijke Vakgroep voor Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en huiselijk geweld)

Vanaf 1 januari moeten alle organisaties de aangescherpte meldcode met het afwegingskader geïmplementeerd hebben en er mee gaan werken. Van 1 juli 2018 tot 1 januari 2019 mogen de organisaties met de nieuwe werkwijze oefenen.

In deze workshop leggen we uit hoe je met het afwegingskader moet werken. We gaan kijken wat structurele onveiligheid, acute onveiligheid en disclosure betekent en hoe je dit in de stappen van de meldcode moet verwerken. We gaan aan de hand van korte casussen in discussie over wat je denkt te moeten doen. Verder zullen we kijken naar het protocol, hoe moet dit eruit zien met de aanscherping van de meldcode met het afwegingskader.

Workshop B: De coachende en motiverende rol van de aandachtsfunctionaris
Door Irene de Heer, trainer bij trainingsbureau Harten 3

Kindermishandeling en huiselijk geweld is een onderwerp waarvoor de direct betrokkenen zich vaak schamen en waarover zij zelf niet snel zullen praten. Het signaleren van belemmeringen in de psychosociale ontwikkeling en de thuissituatie van kinderen vraagt dan ook om gerichte aandacht van docenten en mentoren. Het vraagt bij hen om een bewustwording dat per klas gemiddeld 1 kind slachtoffer is van kindermishandeling. En dat een docent of mentor het verschil kan maken voor het kind om dit geweld te stoppen. Kortom, van docenten wordt gevraagd dat zij ‘signaalgevoelig’ en ‘aanpakbereid’ zijn. De taak van de aandachtsfunctionaris is hen hierin te motiveren en te coachen. In deze workshop van 1,5 uur gaan we met deze taken aan de slag:
 • wat zijn de do’s en don’ts in het coachen en adviseren?
 • Wat maakt dat signalen niet worden zien, of dat docenten ze liever niet zien.
 • Hoe kun je dilemma’s die een rol spelen bij het signaleren en handelen van kindermishandeling en  huiselijk geweld herkennen, erkennen en vooral ook verkleinen?
 • Ben jij als Aandachtsfunctionaris voldoende gepositioneerd in de organisatie?
 • Weten de docenten/mentoren jou voldoende te vinden?
Workshop C: Implementeren doe je niet in je eentje!
Door Gerda Roos, trainer bij trainingsbureau Harten 3.

Je kent dat misschien wel: je bent al een tijd aan de slag als aandachtsfunctionaris, maar het blijft duwen en trekken. Je collega’s werken nog steeds niet (allemaal) met de stappen van de meldcode en SISA. En heb jij dat ook, dat je het fijn zou vinden als ook anderen in jouw school zich meer betrokken zouden voelen of jou zouden steunen in deze taken? In deze workshop richten we ons op wat er al goed gaat bij de implementatie van de meldcode én waar nog verbeterkansen liggen. We gaan met een actieve werkvorm met elkaar aan de slag. Je leert wat je nog meer kunt doen om de meldcode écht te laten werken en hoe je jouw rol als aandachtsfunctionaris kunt versterken, zodat je voor nóg meer kinderen het verschil kunt maken!

Workshop D: Lespakket VrijHeden
Door Aloali Kananpour en Lieke de Haan van Me and Society

Op een creatieve en verhalende wijze nemen een mix aan ambtenaren, trainers, acteurs, filmmakers, hulpverleners en verbinders jullie mee in het aanbod van het lespakket VrijHeden in het onderwijs. Over keuzevrijheid, partnerkeuze, jezelf kunnen zijn. Wat doe je als je vastzit in gesloten systemen? Als je dwang ervaart en daar niet over kan praten? VrijHeden probeert hierin op een laagdrempelige wijze hulp bij te bieden. Aan leerlingen, docenten, professionals, maar ook ouders. Wat betekent het voor leerlingen om je verhaal te delen in de klas? Hoe ga je als professional om met deze verhalen en signalen? Hoe kan je het lespakket inzetten op verschillende werkplekken om zo taboes bespreekbaar te maken?

Workshop E ‘Luisteren naar jongeren’
Door twee jongeren van de Augeo jongerentaskforce en een inhoudsdeskundige van Augeo

In deze workshop staan levensechte verhalen centraal. Jongeren van de Augeo Jongerentaskforce vertellen over de verwaarlozing en mishandeling waar zij zelf, en andere jongeren, in hun jeugd mee te maken hebben gehad. En over de rol van professionals in hun leven: waar voelden zij zich gesteund, op welke manier, en wanneer hebben zij die steun juist gemist? Door hun verhaal te vertellen willen de jongeren professionals inspireren om kinderen die niet veilig kunnen opgroeien eerder te zien, beter te horen en zichtbaarder te steunen. Zo hopen zij professionals bewust te maken van het belang om de jongere echt centraal te stellen in hun benadering. De professionals krijgen de kans om in gesprek te gaan met de jongeren om zo hun eigen aanpak te verbeteren. Een expert van Augeo leidt de dialoog, en kan ook concrete tips en voorbeelden geven hoe je als professional het verschil kunt maken voor een jongere.

Workshop F Juridische aspecten van de meldcode; Omgaan met privacy en het delen van gegevens
Door Nicole Mostert, senior jurist bij Jeugdbescherming West en bij Kanoha juridisch advies en training

In deze workshop komen de privacy aspecten van de meldcode binnen het voortgezet onderwijs aan bod en de gegevensdeling in o.a. de ZAT teams. Aan de hand van casuïstiek worden de volgende onderwerpen besproken:
 • Gegevens delen in stappen meldcode, meldrecht en afwegingskader
 • Transparantiebeginsel en toestemming AVG
 • Beroepsgeheim; conflict van plichten
 • Gegevens delen in ZAT
 • Zorgvuldig handelen
 • Beroepscode en tuchtrecht


Aanmelden
Aanmelden is niet meer mogelijk


Locatie
De bijeenkomst Meldcode in het voortgezet onderwijs vindt plaats bij het Wolfertcollege, Walenburgerweg 130 te Rotterdam.

Bereikbaarheid
Route openbaar vervoer
Het Wolfertcollege is op loopafstand van het treinstation Rotterdam Centraal.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met Ingrid Roovers van het Servicepunt Meldcode. Het telefoonnummer is 010-4339889 of per of per e-mail trainingenhuiselijkgeweld@rotterdam.nl